Minimalizacja zużycia energii

W dzisiejszych czasach minimalizacja zużycia energii, jej ekologiczne pozyskiwanie, a tym samym dbałość o nasze środowisko naturalne zyskuje sobie wielu zwolenników.

Ogrzewanie pomieszczeń zarówno mieszkalnych jak i innych jest znaczącym w skali kraju segmentem zapotrzebowania na energię. Wraz z rozwojem nowoczesnych, ciepłych technologii budowlanych oraz dbałości o termoizolację starych i nowych obiektów coraz mniejszy udział w ogólnym bilansie kosztów ma koszt eksploatacji. Dlatego, wszędzie tam, gdzie wybudowano budynki z dobrą izolacją termiczną (niski współczynnik “k”), aspekt ochrony środowiska oraz rachunek ekonomiczny wskazują na stosowanie ogrzewania elektrycznego. Porównując koszty inwestycji można stwierdzić, że decydując się na ogrzewanie elektryczne zaoszczędzimy ok. 2/3 kosztów poniesionych na zakup kotła c.o. ,kaloryferów oraz kosztów instalacji rurowej z pompą, naczyniem wzbiorczym, rozdzielaczami, odpowietrznikami itp. Instalację ogrzewania elektrycznego można rozłożyć na raty i łatwo ją rozbudowywać. Ponadto stosując ogrzewacze elektryczne nie grozi nam zalanie mieszkania, bo pękła rura lub kaloryfer, albo zamarzła cała instalacja kiedy wyjechaliśmy na kilka dni, a wyłączono gaz lub elektryczność. Konserwacja sprowadza się do regularnego utrzymywania urządzeń w czystości.

Jest oczywiste, że elektrownie właściwie wyposażone w urządzenia oczyszczania spalin są mniej uciążliwe dla środowiska niż setki lokalnych kotłowni bez żadnych filtrów odpylających czy setki tysięcy kominów kotłowni domowych, które emitują do atmosfery często do 50% nie do końca spalonego węgla i inne zanieczyszczenia. Poza tym systematycznie zwiększa się wykorzystanie tzw. odnawialnych źródeł energii, które tak jak energia wiatru są zamieniane na energię elektryczną. Stale poprawia się stan sieci przesyłowych, a wiele Zakładów Energetycznych stosuje tańsze taryfy dla Odbiorców zużywających więcej energii (taryfy weekendowe i progowe). Nowe Prawo Energetyczne określa kary dla dostawcy energii za niedotrzymanie parametrów jakościowych, więc przerwy w dostawie energii zdarzają się sporadycznie i trwają krótko.

Wśród wielu typów ogrzewaczy elektrycznych największe uznanie (ze względu na niską cenę) zyskują grzejniki konwekcyjne, bardzo rozpowszechnione na Zachodzie Europy i w Skandynawii, stosowane jako podstawowe źródło ciepła. Ogrzewacz konwekcyjny to urządzenie, którego obudowa z blachy powlekanej trwałą powłoką lakierniczą, odgrywa rolę komina z umieszczonym w jego dolnej części elektrycznym elementem grzewczym. Podgrzane w tej obudowie powietrze uzyskuje grawitacyjny przyrost prędkości i wydostając się przez odpowiednio wyprofilowaną kratkę w górnej części grzejnika powoduje podciśnienie, które “zasysa” chłodne powietrze od dołu. Element grzejny jest obudowany radiatorem, którego rozwinięta powierzchnia zapewnia skuteczne przekazywanie ciepła otoczeniu (stąd czasami te grzejniki określa się jako niskotemperaturowe).

Z samej swej istoty energia elektryczna ma tą zaletę, że zamiana jej na energię cieplną odbywa się z prawie 100-procentową sprawnością. Nie ma takich strat jakie towarzyszą dystrybucji ciepła przy użyciu rurociągów. Ciepło jest wytwarzane tam gdzie jest potrzebne.

Elektryczne ogrzewacze firmy AIRELEC (Francja) są wykonane w tzw. II klasie izolacji, nie wymagają więc uziemienia ani zerowania. Wykonanie bryzgoszczelne umożliwia ich eksploatację w miejscach narażonych na wilgoć np. w łazience. Termostaty grzejników uwzględniają tzw. obce, darmowe źródła ciepła jak: nasłonecznienie, ciepło urządzeń, ciała ludzkiego itp., więc grzejnik pobiera tylko konieczną ilość energii dla skompensowania ubytku ciepła. Wynika to z minimalnej bezwładności systemu grzewczego. Nie są tu potrzebne komputerowe, drogie regulatory pogodowe, które są konieczne do oszczędnego sterowania kotłowniami przy ogrzewaniu wodnym. Możliwość precyzyjnego ustalenia temperatury pomieszczeń oraz programowania dobowego i tygodniowego pracy tych grzejników pozwala na duże oszczędności eksploatacyjne. Wszędzie tam, gdzie można obniżyć temperaturę na noc lub na część dnia o ok.4°C oszczędności sięgają 25%. Wystarczy prosty i tani programator, który będzie za nas pamiętał o obniżeniu temperatury w nocy i podczas nieobecności lokatorów.

Prostota instalacji oraz łatwość montażu i demontażu – dzięki zastosowaniu specjalnego mocowania są dodatkową zaletą naszych grzejników. W każdym urządzeniu jest zamontowany co najmniej jeden automatyczny bezpiecznik termiczny, który w razie wszelkiego przypadkowego przegrzania odłącza zasilanie nie dopuszczając do nadmiernego wzrostu temperatury w urządzeniu. Wszystkie ogrzewacze francuskiej firmy AIRELEC mają aktualne świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty, polskojęzyczne instrukcje montażu i użytkowania, są energooszczędne, bezpieczne i niezawodne.