Wskazówki eksploatacyjne

  • Ustawienie termostatu na maksimum nie powoduje większego komfortu…
  • Konserwacja grzejników…
  • W dużych pomieszczeniach…
  • Nie trzeba zmieniać ustawień termostatu przy każdej zmianie pogody…
  • Aby w jednym z pomieszczeń panowała inna temperatura…
  • Zasady racjonalnego sterowania ogrzewaniem…

Różne systemy grzewcze, różne zalety…

Ustawienie termostatu na maksimum nie powoduje większego komfortu
Grzejnik nie będzie grzał „mocniej”, będzie grzał jedynie dłużej podczas rozgrzewania, powodując w efekcie ogrzanie pomieszczenia do zbyt wysokiej temperatury. W efekcie nadmiar ciepła trzeba będzie usunąć przez np. otwarcie okna. To jest oczywista strata energii.

Konserwacja grzejników
Aby grzejnik zachował maksymalną skuteczność przez cały okres eksploatacji należy go regularnie konserwować. Przynajmniej dwa razy w roku trzeba usunąć kurz, który zbiera się szczególnie w okolicy kratki w dolnej części obudowy. Podobnie kratkę wylotową w górnej części grzejnika trzeba przecierać suchą ściereczką. Szczególną uwagę należy zwrócić na kratkę wylotową. Każdy grzejnik z czasem zmienia kolor w rejonie kratki wylotowej. Jest to proces naturalny, wynikający z eksploatacji urządzenia w zanieczyszczonym środowisku, a spowodowany osadzaniem się kurzu, cząsteczek tłuszczu, dymu na rozgrzanych elementach kratki wylotowej. Szczególnie widoczne jest to w przypadku białych grzejników. Aby ograniczyć te efekty należy regularnie czyścić te elementy przy pomocy lekko wilgotnej ściereczki z niewielką ilością łagodnego środka czyszczącego.

W dużych pomieszczeniach
Termostaty wszystkich zainstalowanych grzejników powinny być ustawione w podobnym położeniu. Zapewnia to równomierne ogrzewanie całego pomieszczenia.

Nie trzeba zmieniać ustawień termostatu przy każdej zmianie pogody
Grzejniki Airelec są wyposażone w bardzo precyzyjne termostaty, reagujące na każdą zmianę zapotrzebowania na ciepło. Wystarczy raz ustawić poziom temperatury komfortowej i już nie zmieniać ustawienia termostatu. Od tej pory grzejnik sam, automatycznie będzie utrzymywał temperaturę komfortową w pomieszczeniu, włączając się tylko, aby uzupełnić ubytki ciepła.

Aby w jednym z pomieszczeń panowała inna temperatura
Wystarczy jeśli drzwi od tego pomieszczenia będą zamknięte. Przykładem mogą być niewykorzystywane pokoje gościnne, których nie musimy ogrzewać do temperatury komfortowej. W ten prosty sposób oszczędzamy energię.

Zasady racjonalnego sterowania ogrzewaniem
Niektóre pomieszczenia, takie jak: pokój dzienny, gabinet, pracownia, wymagają z reguły stałej temperatury na podobnym poziomie. Inne, takie jak sypialnie i łazienka, wymagają szybkiego ogrzania przez stosunkowo krótki okres, a nie ciągłego ogrzewania do poziomu komfortu. Byłaby to rozrzutność! W obu przypadkach sterowanie powinno być proste i intuicyjne. Airelec zaprojektował grzejniki, które umożliwiają ekonomiczną pracę urządzeń poprzez ustawienie za pomocą regulowanego termostatu odpowiedniej dla użytkownika temperatury oraz wybranie odpowiedniego trybu pracy – ręcznie lub za pomocą programatora – który zoptymalizuje zużycie energii (tryb: Komfort, Eco, Dyżur, Wyłączenie).

  • Komfort – w tym trybie grzejnik utrzymuje żądaną temperaturę komfortową, ustawioną przez użytkownika (temperatura nastawy). Ten tryb pracy grzejnika jest wykorzystywany najczęściej, gdy pomieszczenia są wykorzystywane.
  • Eco – automatyczne przestawienie poziomu temperatury z komfortowej na niższą o ok. 4ºC bez zmiany położenia pokrętła termostatu. Pozycja wykorzystywana w przypadku krótkich nieobecności oraz w porze nocnej.
  • Hors-gel – „Dyżur” – utrzymuje dodatnią temperaturę w pomieszczeniu na poziomie ok. 7 – 8ºC podczas nieobecności dłuższych niż 48 godzin.
  • Arret – Wyłącz – wyłączenie grzejnika.

Różne systemy grzewcze, różne zalety
Ogrzewanie grzejnikami z naturalną konwekcją zapewnia równomierną dystrybucję ciepła w całym pomieszczeniu przy małych stratach ciepła wynikających z przenikania ciepła przez ściany, okna, sufit. Te grzejniki są wyposażone w nowoczesne elementy grzejne, wykonane jako ożebrowana, aluminiowa kształtka o profilu X, z hermetycznie zespoloną grzałką. To zapewnia skuteczne przekazywanie ciepła do otoczenia w absolutnej ciszy.

Grzejniki radiatorowe przekazują ciepło poprzez promieniowanie termiczne, które jest pochłaniane przez ciała stałe i obiekty takie jak podłoga, sufit i elementy wyposażenia mieszkania, tworząc poczucie łagodnego, miłego ciepła. Radiatory tworzą komfortowy, ciepły nastrój w pokoju dzięki równomiernej dystrybucji ciepła przy stosunkowo niskiej temperaturze powietrza. Ogrzewanie radiatorowe nie powoduje przegrzewania powietrza, a więc w małym stopniu wysusza powietrze.

Grzejniki są wyposażone w różne typy elementów grzejnych, tworzonych specjalnie do konkretnych zastosowań w Fabryce Airelec we Francji, co gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Termowentylatory umożliwiają szybkie ogrzewanie dzięki nadmuchowi ciepłego powietrza, a dzięki małym rozmiarom elementu grzejnego, mimo dużej mocy zajmują niewiele miejsca.

Promienniki podczerwieni podobnie jak termowentylatory błyskawicznie dostarczają strumień ciepła w żądanym kierunku. Uzupełnione o minutnik stanowią wygodne i ekonomiczne rozwiązanie ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych sporadycznie.